Víza Bělorusko

Vízum do Běloruska

Jak na víza do Běloruska?

Od 12. února 2017 platí bezvízový vjezd do Běloruska. Platí pro občany 80 států, je na 5 dní a platí pro přílety na mezinárodní letiště v Minsku. Stanovený postup bezvízového pohybu přes letiště neplatí pro cestující, kteří přiletí do Běloruska z Ruské federace, a také plánující odletět do letišť Ruské federace (tyto lety jsou vnitřní, hraniční kontrola se u nich neuskutečňuje).
 • Nařízení se vztahuje na občany Evropské unie, USA, Kanady, Austrálie a dalších států. 

Pro bezvízový vstup do Běloruska na 5 dní potřebujete tyto dokumenty:​

 • Platný pas nebo jiný jeho nahrazující doklad, určený pro cestování do zahraničí.
 • Nejméně 6 amerických dolarů na každý den pobytu (v běloruských rublech, dolarech, eurech). Nebo doklad o existenci bankovní karty, určené pro platby v zahraničí (může být podkladem pro potvrzení toho, že disponujete nezbytnými platebními prostředky pouze pří předložení výpisu z účtu ne staršího 10 dní). Nebo doklad, na jehož základě je možné získání peněžních částek (cestovní šeky, cenné papíry a jiné).
 • Doklad o rezervaci v hotelu a platbě za ubytování.
 • Zvací dopis, kde bude uvedeno jméno zvoucí osoby, žádající o vjezd cizince, o zaplacení veškerých nákladů spojených s jeho pobytem a výjezdem.
 • Rezervace letenky nebo jízdenky do své nebo třetí země.
 • Cestovní pojištění platné v Bělorusku, které musí obsahovat: název a sídlo pojišťovny, telefon pojišťovny nebo mezinárodní asistence, jméno, datum narození a adresu cizího státního příslušníka; územní platnost pojištění, z níž plyne, že pojištění se vztahuje na území Běloruska (územní platnost “Bělorusko”, “Evropa” nebo “Celý svět”); dobu platnosti, odpovídající pobytu cizího státního příslušníka na území Běloruska; výši limitu pojištění léčebných výloh minimálně 10 000 EUR v korunovém ekvivalentu;
 • Cizí státní příslušníci, jimž je povolen bezvízový vstup do Běloruské republiky jsou povinni mít zdravotní pojištění, pojistnou smlouvu nebo kartičku pojištěnce, v souladu s výše uvedenými podmínkami, na hranicích při vstupu do země.

Další možnosti víz

Vyřídíme pro vás nejen turistická víza do Běloruské republiky, ale i víza služební a tranzitní. Maximální doba pobytu na všechny druhy víz je 90 dnů za rok. Doba skutečného pobytu se sčítá u všech druhů víz vydaných v jednom kalendářním roce. Pokud potřebujete víc informací, napište nám na info@viza.cz.

Pozor! V souvislosti s dohodou mezi Ruskou federací, Běloruskem a Kazachstánem o Celní unii, jsou všechny lety mezi těmito zeměmi považovány za vnitrostátní. To znamená, že hraniční a pasová kontrola bude prováděna pouze v jedné z těchto zemí. Z tohoto důvodů jsou cestující, kteří cestují do Běloruska nebo Kazachstánu s přestupem v Rusku, povinni vyřídit si tranzitní vízum.

Turistická víza do Běloruska

 • vyřízení víza trvá 8 dní
 • můžete požádat o vyřízení žádosti expres, úředníci vám potvrzení vystaví do 3 pracovních dnů
 • turistické vízum má platnosti 30 dní

Pro vyřízení turistického víza do Běloruska potřebujete tyto dokumenty:

 • cestovní pas, který bude platný ještě 6 měsíců po plánovaném odjezdu z Běloruska
 • barevnou fotografii pasového formátu
 • vyplněný formulář 
 • doklad o rezervaci hotelu, pokud žádáte o turistické vízum do 10 dnů
  turistické pozvání od běloruské turistické organizace, pokud žádáte o vízum nad 10 dnů
 • kopii smlouvy o cestovním pojištění a kartičku pojišťovny, ve smlouvě musí být uvedeno jméno cestujícího, stát pojištění: Bělorusko (nikoliv Svět, ani Evropa), pojistná částka musí být v minimální hodnotě 10 000 eur

 

 

Služební víza do Běloruska

 • pro Čechy platí služební krátkodobé (pro jeden nebo dva vstupy) vízum do 30 dnů
 • pro krátkodobé vízum pozvání nepotřebujete
 • dá se vyřídit i vízum s platností do 90 dnů a na 1 rok (vícevstupní s pozváním)
 • vyřízení trvá 8 dní
 • můžete si nechat žádost vyřídit i expres do 3 dnů

Pro vyřízení služebního víza do Běloruska potřebujete tyto dokumenty:

 • platný cestovní pas, který bude platit ještě šest měsíců po plánovaném odjezdu z Běloruska
 • vyplněný formulář 
 • jednu fotografii
 • pokud žádáte o služební vízum s platnosti nad 30 dnů (maximálně do 90 dnů) musí partnerská běloruská organizace napsat pozvání do speciálního formuláře a poslat kopii na ambasádu faxem na číslo 00420 233 540 925
 • pokud žádáte o vízum s platnosti do 30 dnů, konzulát nevyžaduje zvací dopis
 • jestli potřebujete služební vízum s platností delší než 90 dnů (maximálně jeden rok) musíte navíc doložit originál dopisu partnerské běloruské organizace (na hlavičkovém papíře, s podpisem statutárního zástupce a s kulatým razítkem), ve kterém žádá o udělení víza (uveďte přesná data platnosti) pro konkrétní osobu (nezapomeňte na jméno a příjmení, datum a místo narození, číslo pasu a do kdy je platný)
 • také budete potřebovat originál výpisu zvoucí běloruské organizace z rejstříku právnických a fyzických osob Běloruské republiky (obdoba českého obchodního rejstříku)
 • a kopii smlouvy o spolupráci nebo kontraktu mezi běloruskou právnickou osobou a českou právnickou nebo fyzickou osobou
 • nebo kopii zakládací listiny potvrzující, že osoba, která žádá o vízum, je členem statutárního orgánu běloruské organizace. Na kopii smlouvy musí být originální razítko české firmy s podpisem a v ruštině rukou dopsáno, že kopie je shodná s originálem
 • originál vysílacího dopisu české organizace, která uzavřela smlouvu s běloruskou partnerskou organizací, potvrzující, že žadatel o vízum je zaměstnancem české firmy (na hlavičkovém papíře, s podpisem statutárního zástupce a razítkem)
 • kopii smlouvy o cestovním pojištění a kartičku pojišťovny, ve smlouvě musí být uvedeno jméno cestujícího, stát pojištění: Bělorusko (nikoliv Svět, ani Evropa), pojistná částka musí být v minimální hodnotě 10 000 eur

Tranzitní víza do Běloruska

 • tranzitní vízum do Běloruska vám vyřídíme za 8 dní
 • můžete podat expresní žádost a vízum budete mít za 3 dny
 • tranzitní vízum má platnost 48 hodin a platí pro jeden vstup

Pro vyřízení tranzitního víza do Běloruska potřebujete tyto dokumenty:

 • cestovní pas platný minimálně šest měsíců po plánovaném odjezdu z Běloruska
 • vyplněný formulář (musí být vytištěn oboustraněn na jeden list)
 • jednu fotografii
 • kopii víza cílového státu, pokud má Česká republika s cílovým státem bezvízový styk, je nutné doložit letenku a potvrzení o rezervaci ubytování 

Nejžádanější víza

Chystáte se do Běloruska? Plánujete cestu do Minsku? Potřebujete tedy turistické, služební nebo tranzitní vízum. Využijte náš vízový servis. Není vám jasné, jak vízum získat a které dokumenty potřebujete? Poradíme vám!