Víza Bělorusko

Vízum do Běloruska

Jak na víza do Běloruska?

Od 27. srpna 2018 platí bezvízový vjezd do Běloruska. Platí pro občany 80 států, je na 30 dní a platí pro přílety na mezinárodní letiště v Minsku. Stanovený postup bezvízového pohybu přes letiště neplatí pro cestující, kteří přiletí do Běloruska z Ruské federace, a také plánující odletět do letišť Ruské federace (tyto lety jsou vnitřní, hraniční kontrola se u nich neuskutečňuje).
 • Nařízení se vztahuje na občany Evropské unie, USA, Kanady, Austrálie a dalších států. 

Pro bezvízový vstup do Běloruska na 30 dní potřebujete tyto dokumenty:​

 • Platný pas, nebo jiný jeho nahrazující doklad, určený pro cestování do zahraničí
  • doba platnosti pasu musí nejméně o 90 dní překračovat datum plánovaného návratu cestujícího z území Republiky Bělorusko
 • Peníze: na každý den pobytu částku v cizí měně nebo běloruských rublech, ekvivalentní minimálně dvěma bázovým hodnotám v zahraniční měně nebo běloruských rublech (v přepočtu přibližně 120 EUR na 5 dní), na dobu do 30 dní 50 bázovým hodnotám (v přepočtu přibližně 720 EUR na 30 dní)
 • Cestovní pojištění platné v Republice Bělorusko (požadavky na pojištění)

Další možnosti víz

Vyřídíme pro vás nejen turistická víza do Běloruské republiky, ale i víza služební a tranzitní. Maximální doba pobytu na všechny druhy víz je 90 dnů za rok. Doba skutečného pobytu se sčítá u všech druhů víz vydaných v jednom kalendářním roce. Pokud potřebujete víc informací, napište nám na info@viza.cz.

Pozor! V souvislosti s dohodou mezi Ruskou federací, Běloruskem a Kazachstánem o Celní unii, jsou všechny lety mezi těmito zeměmi považovány za vnitrostátní. To znamená, že hraniční a pasová kontrola bude prováděna pouze v jedné z těchto zemí. Z tohoto důvodů jsou cestující, kteří cestují do Běloruska nebo Kazachstánu s přestupem v Rusku, povinni vyřídit si tranzitní vízum.

Služební víza do Běloruska

 • pro Čechy platí služební krátkodobé (pro jeden nebo dva vstupy) vízum do 30 dnů
 • pro krátkodobé vízum pozvání nepotřebujete
 • dá se vyřídit i vízum s platností do 90 dnů a na 1 rok (vícevstupní s pozváním)
 • vyřízení trvá 8 dní
 • můžete si nechat žádost vyřídit i expres do 3 dnů

Pro vyřízení služebního víza do Běloruska potřebujete tyto dokumenty:

 • platný cestovní pas, který bude platit ještě šest měsíců po plánovaném odjezdu z Běloruska
 • vyplněný formulář 
 • jednu fotografii
 • pokud žádáte o služební vízum s platnosti nad 30 dnů (maximálně do 90 dnů) musí partnerská běloruská organizace napsat pozvání do speciálního formuláře a poslat kopii na ambasádu faxem na číslo 00420 233 540 925
 • pokud žádáte o vízum s platnosti do 30 dnů, konzulát nevyžaduje zvací dopis
 • jestli potřebujete služební vízum s platností delší než 90 dnů (maximálně jeden rok) musíte navíc doložit originál dopisu partnerské běloruské organizace (na hlavičkovém papíře, s podpisem statutárního zástupce a s kulatým razítkem), ve kterém žádá o udělení víza (uveďte přesná data platnosti) pro konkrétní osobu (nezapomeňte na jméno a příjmení, datum a místo narození, číslo pasu a do kdy je platný)
 • také budete potřebovat originál výpisu zvoucí běloruské organizace z rejstříku právnických a fyzických osob Běloruské republiky (obdoba českého obchodního rejstříku)
 • a kopii smlouvy o spolupráci nebo kontraktu mezi běloruskou právnickou osobou a českou právnickou nebo fyzickou osobou
 • nebo kopii zakládací listiny potvrzující, že osoba, která žádá o vízum, je členem statutárního orgánu běloruské organizace. Na kopii smlouvy musí být originální razítko české firmy s podpisem a v ruštině rukou dopsáno, že kopie je shodná s originálem
 • originál vysílacího dopisu české organizace, která uzavřela smlouvu s běloruskou partnerskou organizací, potvrzující, že žadatel o vízum je zaměstnancem české firmy (na hlavičkovém papíře, s podpisem statutárního zástupce a razítkem)
 • kopii smlouvy o cestovním pojištění a kartičku pojišťovny, ve smlouvě musí být uvedeno jméno cestujícího, stát pojištění: Bělorusko (nikoliv Svět, ani Evropa), pojistná částka musí být v minimální hodnotě 10 000 eur

Tranzitní víza do Běloruska

 • tranzitní vízum do Běloruska vám vyřídíme za 8 dní
 • můžete podat expresní žádost a vízum budete mít za 3 dny
 • tranzitní vízum má platnost 48 hodin a platí pro jeden vstup

Pro vyřízení tranzitního víza do Běloruska potřebujete tyto dokumenty:

 • cestovní pas platný minimálně šest měsíců po plánovaném odjezdu z Běloruska
 • vyplněný formulář (musí být vytištěn oboustraněn na jeden list)
 • jednu fotografii
 • kopii víza cílového státu, pokud má Česká republika s cílovým státem bezvízový styk, je nutné doložit letenku a potvrzení o rezervaci ubytování 

Nejžádanější víza

Chystáte se do Běloruska? Plánujete cestu do Minsku? Potřebujete tedy turistické, služební nebo tranzitní vízum. Využijte náš vízový servis. Není vám jasné, jak vízum získat a které dokumenty potřebujete? Poradíme vám!