Víza Katar

Vízum do Kataru

Jak na víza do Kataru?

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad  daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, www.botschaft-katar.de (tzn. na Velvyslanectví Kataru v Berlíně), zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Víza pro vstup do Kataru mohou občané ČR získat po příletu na letišti za těchto podmínek:

  • Cestovní pas musí být platný více než 6 měsíců.
  • Návštěvník musí mít zpáteční letenku (letenku prokazující, že Katar opět opustí).
  • Návštěvník musí mít rezervaci v hotelu a hotovost ekvivalentní 1500 USD nebo kreditní kartu.
  • Návštěvník musí zaplatit 100 QAR jako poplatek za vízum (doporučuje se platba kreditní kartou).

Vízum je jednorázové (single) a lze na něj pobývat v Kataru 1 měsíc.

Při tranzitu přes letiště Doha, kdy tranzitní doba nepřesahuje 8 hodin čekací doby a cestovatel neopustí letiště, není vízum požadováno.

Nadále existují další způsoby udělení víza a možnost využití leteckého tranzitu přes Katar společností Qatar Airways:

  • Podání žádosti na zastupitelském úřadu Kataru v Berlíně (týká se především dlouhodobých víz!), v takovém případě kontaktujte přímo Velvyslanectví Státu Katar v Berlíně.

Adresa:

Embassy of the State of Qatar in Germany  Hagenstr. 56, 14193 Berlin

Tel.: +49 30 8620 60

Fax: +49 30 8620 6150

E-mail: info@qatarembassy.hu

www.botschaft-katar.de

  • Podání žádosti o vízum v Kataru na imigračním úřadě (tento proces je po zavedení vydávání víz na letišti zbytečně komplikovaný, ale pro případ osoby, která nevlastní kreditní kartu ani hotovost nebo nemá rezervaci v hotelu, jej nadále uvádíme).

Vyřizuje přímo "sponzor" v Kataru, tedy zvoucí osoba, která předkládá pozvání s potvrzením o výši příjmu a prohlášením o svém přímém příbuzenském vztahu ke zvané osobě (v případě soukromých cest), anebo prohlášením o pracovním  účelu (obchodní cesty a zaměstnání). Pozvaný v tom případě cestuje do Kataru pouze s kopií víza zaslanou např. faxem a „sponzor“ s originálem víza vyzvedává cestovatele na letišti v Kataru.

  • Tranzitní vízum se vstupem do země na 5 - 96 hodin: prostřednictvím leteckého dopravce Qatar Airways.

Stanovuje podmínku dálkového letu s mezipřistáním v Doha, obě cesty musí být absolvovány Qatar Airways a Doha nesmí být pouze destinací pro cestu tam a zpět. Žádost se podává on-line nejpozději 7 dní před letem. Potvrzení, které žadatel obdrží e-mailem, se musí využít během následujících 30 dní. Je tudíž třeba dbát lhůt při plánování cesty. Pro další informace:

https://transitvisa.qatarairways.com/transitvisa/online/qrvisa/applyVisa/search

Je možné rovněž využít turistický balíček s přenocováním prostřednictvím společnosti Qatar Airways Holiday.

Přihlašovací povinnost je splněna automaticky, jakmile cizinec s platným vízem překročí hranice,  je zanesen do databáze imigračního úřadu, který po celou dobu jeho pobytu velice pečlivě sleduje délku pobytu v zemi. Jednoměsíční „visit visa“ je možno prodloužit o další měsíc, ovšem pokud se tak neučiní v dané lhůtě (minimálně 5 dnů před posledním dnem platnosti víza), za každý den bez platného víza se platí penále. Při odjezdu ze země je možné rovněž ze strany místních úřadů vymáhat úhradu veškerých pohledávek, např. zaplacení pokuty za dopravní přestupek atd., protože veškeré údaje tohoto typu se soustřeďují v databázi centrálního imigračního úřadu. Podrobnosti případně naleznete na webové stránce Ministerstva vnitra Státu Katar (www.moi.gov.qa).

Zdroj MZV ČR

Nejžádanější víza

Chcete cestovat do Kataru, emirátu v jihozápadní části Perského zálivu? Plánujete návštěvu hlavního města Dauhá či přístavu Umm Sajd na východním pobřeží? Poradíme vám, jak získat vízum. Budete muset požádat o vyřízení katarský hotel nebo obchodního partnera, vízum lze získat i na ambasádě.