Víza Malawi

Vízum do Malawi

Jak na vízum do Malawi?

Vláda ČR schválila dne 24. 2. 2021 nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictvíkteré reaguje na hrozbu zavlečení agresivnějších mutací koronaviru – brazilské a jihoafrické – na území České republiky. V tomto ochranném opatření Ministerstvo zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám s bydlištěm na území České republiky od 26. února do 11. dubna zakazuje vstup do zemí s extrémním rizikem výskytu uvedených mutací. Konkrétně se jedná o Botswanu, Brazílii, Eswatini (Svazijsko), Jihoafrickou republiku, Keňu, Lesotho, Malawi, Mosambik, Tanzanii (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambii a Zimbabwe. Pouze cesty, které jsou naléhavé a nesnesou odkladu, mohou být uskutečněny. V takovém případě mají cestující povinnost oznámit cestu Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Tímto oznámením se rozumí registrace v databázi DROZD před cestou. Porušení tohoto ochranného opatření bude sankcionováno podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Vízum si můžete osobně vyřídit na zastupitelském úřadě v Berlíně:

The Embassy of the Republic of Malawi

Westfalische Strasse 86

10709 Berlín

GERMANY

Email: malawiberlin@aol.com

Webové stránky: http://www.malawiembassy.de

Nejžádanější víza

Austrálie

Česká republika

Kazachstán

Cestujete do Malawi v jihovýchodní Africe? Letíte do hlavního města Lilongwe? Víte, že tento stát ve vnitrozemí Afriky je velký jako bývalé Československo? Při cestě do Malawi potřebujete vízum.