Víza Rusko

Doporučení od specialistů Viza.cz: Pokud cestujete do Ruské federace přes Moskvu, musíte mít ruská víza platná už v den odletu z ČR, jinak nemůžete odletět. To platí i tehdy, pokud vstupujete v cílové destinaci na území RF až následující den po odletu.

Jak na víza do Ruska?

Turistická víza do Ruska

Od 18. března 2020 je do odvolání omezen vstup na území RF osobám bez ruského občanství (na základě usnesení Vlády RF č. 635 z 16. 03. 2020 v následném znění usnesení Vlády RF č. 730 z 25. 03. 2020). Zároveň od 18. března bylo pozastaveno vydávání jak elektronických víz do některých regionů RF, tak dalších víz nutných pro vstup na území RF.

Omezení se však netýká vybraných kategorií osob:

 • VKS (vysoce kvalifikovaných specialistů)
 • technických specialistů
 • pracovníků diplomatických misí/konzulátů akreditovaných v RF
 • pracovníků mezinárodních organizací a jejich zastoupení, dalších oficiálních zastoupení států a jejich rodinných příslušníků
 • pracovníků mezinárodní přepravy (řidičů nákladních vozidel, pilotů a posádek letadel, námořníků, strojvůdců a posádek vlaků, námořních a říčních plavidel)
 • členů oficiálních mezinárodních delegací
 • diplomatických kurýrů
 • cizinců v případě úmrtí blízkého rodinného příslušníka
 • rodinných příslušníkům občanů RF (manželé, rodiče, děti, pěstouni, opatrovníci)

Pro vycestování do RF je nutné doložit účel cesty (vlastní pozvání od právnické osoby registrované a akreditované Federální migrační službou RF/potvrzení o příbuzenském vztahu/jiný doklad potvrzující nutný důvod cesty).

Vyřídíme vám turistická, služební i tranzitní víza do Ruska. K žádosti o turistické i služební vízum musíte doložit zvací dopisy, které mají platnost až 1 rok. Rádi je pro vás zařídíme, kontaktujte náš vízový servis na adrese info@viza.cz

 • turistické vízum má platnost maximálně 30 dní (1 vstup)
 • vyřízení víza na ambasádě trvá 8 pracovních dní
 • vyřízení expres trvá 4 dny
 • v Rusku je přihlašovací povinnost, musíte se tedy do 7 dní ohlásit na místním migračním úřadě
 • hotel nebo kemp přihlašují své hosty automaticky (většinou za příplatek)
 • pokud bydlíte v soukromí, přihlašuje váš pobyt majitel bytu

K vyřízení turistického víza do Ruské federace potřebujete tyto dokumenty:

 • cestovní pas, platný minimálně 6 měsíců po plánovaném návratu z Ruské federace, pas musí mít volnou dvoustranu
 • barevnou fotografii pasového formátu (na fotografii musí být vidět obličej rovně)
 • vyplněný formulář
 • kopii smlouvy o cestovním pojištění, která je vystavená jmenovitě na žadatele a platná na celou dobu pobytu (požadovaná délka platnosti víza). Pokud máte rámcovou firemní smlouvu, je nutné doložit od pojišťovny jmenný seznam osob, které jsou ve smlouvě zahrnuty
 • turistické pozvání, které vám vyřídíme na počkání
 • s platností od 1. 8. 2013 je u žádostí o pracovní a studentská víza nutné doložit negativní test na HIV

Cesty do Kaliningradu, Petrohradu, Burjatska, Amurské oblasti, Sachalinské oblasti, Přímořského kraje, Kamčatského kraje, Chabarovského kraje, Zabajkalského kraje a Čukotského autonomního kruhu nově s elektronickými vízy:

 • maximální délka pobytu 8 dní
 • vízum platné 30 dní od vydání
 • cena od 500,-- Kč

  Služební víza do Ruska

  Vyřídíme vám služební vízum do Ruska. K žádosti musíte doložit zvací dopis, který má platnost až 1 rok. Rádi jej pro vás zařídíme, kontaktujte náš vízový servis na adrese info@viza.cz.

  • služební vízum má platnost 1 měsíc, 3 měsíce (1 a 2 vstupy), 1 rok (pro více vstupů, pobyt až 90 dnů pro jeden vstup v každých 180 dnech)
  • pokud žádáte o roční vízum, musíte v době platnosti ročního víza alespoň dvakrát vycestovat do RF, jinak další roční vízum nedostanete
  • vyřízení víza na ambasádě trvá 8 pracovních dní
  • expresní vyřízení trvá 4 pracovní dny
  • 12 pracovních dní, pokud žádáte o služební vízum na základě originálu dopisu od partnerské ruské firmy na hlavičkovém papíře
  • v Rusku je přihlašovací povinnost, musíte se tedy do 7 dní ohlásit na místním migračním úřadě
  • hotel nebo kemp přihlašují své hosty automaticky (většinou za příplatek)
  • pokud bydlíte v soukromí, přihlašuje váš pobyt majitel bytu

  K vyřízení služebního víza potřebujete tyto dokumenty:

  • cestovní pas, platný minimálně 6 měsíců po plánovaném návratu z Ruské federace, s volnou dvoustranou
  • kopii smlouvy o cestovním pojištění, která je vystavená jmenovitě na žadatele a platná na celou dobu pobytu (požadovaná délka platnosti víza). Pokud máte rámcovou firemní smlouvu, je nutné doložit od pojišťovny jmenný seznam osob, které jsou ve smlouvě zahrnuty
  • barevnou fotografii pasového formátu
  • černě vyplněný formulář
  • zvací dopis na služební vízum musí být vždy originál vyřízený přes migrační úřad Ruské federace (vyřídíme za vás)
  • NEBO v ruštině na hlavičkovém papíře s firemním razítkem a podpisem statutárního zástupce, s registračním číslem firmy podle vnitrostátních právních předpisů RF a daňového identifikačního čísla (obdoba českého IČO a DIČ), v dopise musí být jméno zvané osoby, číslo pasu popř. jiné identifikační údaje, důvod cesty, doba na kterou je osoba zvána a počet vstupů, dopis by měl být adresován konzulárnímu oddělení Velvyslanectví RF v Praze a podepsán celým jménem zástupce zvoucí ruské organizace (tato možnost platí pouze v případě vyřízení víz pro občany EU kromě Velké Británie a Irska)
  • pozvání klienta od partnerské ruské firmy pracovníci ruského konzulátu v Praze důkladně prověřují a posílají k odsouhlasení do Moskvy na Migrační úřad Ruské federace, proto se doba vyřízení může prodloužit
  • s platností od 1. 8. 2013 je u žádostí o pracovní a studentská víza nutné doložit negativní test na HIV

  Tranzitní víza do Ruska

  Pozor! V souvislosti s dohodou mezi Ruskou federací, Běloruskem a Kazachstánem o Celní unii, jsou všechny lety mezi těmito zeměmi považovány za vnitrostátní. To znamená, že hraniční a pasová kontrola bude prováděna pouze v jedné z těchto zemí. Z tohoto důvodů jsou cestující, kteří cestují do Běloruska nebo Kazachstánu s přestupem v Rusku, povinni vyřídit si tranzitní vízum.
  • tranzitní vízum má platnost dle rozhodnutí konzulátu
  • platí pro jeden nebo dva vstupy (pouze při cestách do třetího státu a zpět)
  • Češi tranzitní vízum nepotřebují, pokud neopustí tranzitní prostor letiště (do 24 hodin pobytu)
  • na letišti Šeremetěvo při přestupech mezi terminály také není vízum potřeba (za předpokladu, že neopustíte tranzitní prostor)
  • při cestách přes Ruskou federaci do třetího státu, například do Mongolska, se vystavuje tranzitní vízum na základě již vydaného víza třetího státu
  • doporučujeme při zakoupení letenky informace ještě ověřit u našich specialistů na adrese info@viza.cz
  • vyřízení víza na ambasádě trvá 9 pracovních dní
  • dá se vyřídit i expres za 5 pracovních dní

  K vyřízení tranzitního víza potřebujete tyto dokumenty:

  • cestovní pas, platný minimálně 6 měsíců po plánovaném návratu z Ruské federace, s volnou dvoustranou
  • barevnou fotografii pasového formátu (na fotografii musí být vidět obličej rovně)
  • kompletně vyplněný formulář
  • kopii smlouvy o cestovním pojištění, která je vystavená jmenovitě na žadatele a platná na celou dobu pobytu (požadovaná délka platnosti víza). Pokud máte rámcovou firemní smlouvu, je nutné doložit od pojišťovny jmenný seznam osob, které jsou ve smlouvě zahrnuty
  • vyřízené vízum cílového státu
  • doklad o rezervaci letenky

  Nejžádanější víza

  Austrálie

  Česká republika

  Kazachstán

  Cestujete do Ruska? Chcete navštívit desetimilionovou Moskvu, Petrohrad nebo jedete do Novosibirsku či jiných ruských měst? Jako turisté i ke služebním účelům potřebujete vízum. Specialisté našeho vízového oddělení vám s vyřízením rádi poradí, máme vždy aktuální informace. Zajistíme vám zvací dopis i vízum do Ruska. Kontaktujte nás na adrese info@viza.cz.